00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund

Izkoristi Black Friday ponudbo!

Brezplačna poštnina nad 50€

Politika zasebnosti in piškotkov

Namen te Politike zasebnosti in piškotkov je seznanitev uporabnikov (v nadaljevanju tudi: posameznik ali vi) spletnega mesta www.aikon.si (»spletno mesto«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., e-naslov: [email protected] (v nadaljevanju: Be Aikon, podjetje, mi ali upravljavec).

Vse osebne podatke obdelujemo, hranimo in varujemo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1). Podrobno preberite našo Politiko zasebnosti in piškotkov, da boste razumeli, kako varujemo vašo zasebnost.

S posredovanjem vaših osebnih podatkov izjavljate, da ste prebrali našo Politiko zasebnosti in piškotkov in se zavedate načinov obdelave ter pravnih podlag obdelave osebnih podatkov. Če ne soglašate z načini obdelave vas prosimo, da nam ne posredujete vaših osebnih podatkov.

OSNOVNI POJMI

V nadaljevanju so opisani osnovni pojmi, s katerimi se srečujete ob branju naše Politike zasebnosti in piškotkov:

Osebni podatek: osebni podatek je informacija, ki posameznika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Subjekt podatkov: je določena ali določljiva fizična oseba katere osebne podatke obdeluje upravljalec, ki je odgovoren za obdelavo.

Obdelava osebnih podatkov: pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti pa zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje osebnih podatkov. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Omejitev obdelave osebnih podatkov: je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelav v prihodnosti.

Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napoved vidikov, ki zadevajo posameznikovo uspešnost pri delu, gospodarsko situacijo, zdravje, osebne želje, interese, zanesljivost, obnašanje, lokacijo ali gibanje.

Avtomatizirano odločanje: pomeni odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi (vključno s profiliranjem), ki ima pravne učinke ali pa lahko znatno vpliva na posameznika.

Anonimiziranje: pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.

Upravljavec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Obdelovalec osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Uporabnik osebnih podatkov: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu so razkriti osebni podatki, ne glede na to ali je tretja oseba ali ne. Javni organi, ki lahko pridobijo osebne podatke, se v okviru svojih poizvedb, ki so določene z zakonodajo EU ali države članice, se ne štejejo za uporabnike, njihova obdelava osebnih podatkov pa mora biti v skladu z veljavnimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov glede na namene obdelave.

Tretja oseba: je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali druga oseba, ki ni subjekt podatkov, upravljavec, obdelovalec ali osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca ali upravljalca.

Privolitev posameznika: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

UPRAVLJAVEC IN POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače, matična številka: 6266550000, e-mail: [email protected].

V podjetju nimamo imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

NAMEN OBDELAVE IN PODLAGE ZA OBDELAVO PODATKOV

Obdelava na podlagi privolitve

Osebne podatke obdelujemo na podlagi jasne in nedvoumne privolitve zadevnih posameznikov za naslednje namene:

 • izpolnitev kontaktnega obrazca,
 • sodelovanje v promocijskih akcijah, ki so objavljene na spletni strani,
 • privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah,
 • on-line svetovanje,
 • obrazec za diagnostiko,
 • pošiljanje e-novic,
 • zaščita naših izdelkov in storitev.

Obdelava na podlagi pogodbe

 Obdelava na podlagi pogodbe zajema naslednje obdelave:

 • oddaja naročila za naše produkte in/ali storitve,
 • sklenitev in izvajanje pogodbe,
 • obveščanje strank o uspešnem naročilu,
 • izvedbo storitev,
 • reševanje reklamacij.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa:

Če to zahtevajo okoliščine, osebne podatke obdelujemo na podlagi pravnega interesa za namene:

 • odgovor na vaše povpraševanje o produktih in/ali storitvah,
 • merjenja zadovoljstva z nakupom, preko e-mail ali telefonske komunikacije,
 • e-mail komuniciranja na podlagi vašega začetka spletnega nakupnega procesa,
 • če ste v nakupovalno košarico dodali izbrane izdelke, a nakupa niste zaključili, občasno pošljemo e-mail sporočila vezana na njihov nezaključen nakup, s ciljem poskusa zaključitve nakupa oziroma nudenjem pomoči in informacij v zvezi s tem,
 • obveščanje o novih izdelkih in storitvah (neposredno trženje), na podlagi točke (f) prvega odstavka 6. člena GDPR oziroma 158. člen Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
 • optimizacije strani,
 • zagotovitve varnosti IT sistemov,
 • preprečitve zlorab in/ali goljufij.

Obdelava na podlagi zakona

Na podlagi zakona in v skladu z relevantno zakonodajo osebne podatke obdelujemo:

 • v povezavi z vašim naročilom za zakonite namene (npr. razlogi davčne zakonodaje).
PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiramo naslednje vrste podatkov:

Prostovoljno posredovani podatki

Za potrebe poslovanja, odgovora na povpraševanje, sodelovanje v promocijskih ponudbah in obdelave vašega naročila produktov/storitev zbiramo naslednje osebne podatke, ki jih pridobivamo, če jih izrecno sporočite:

 • ime in priimek,
 • naslov za dostavo,
 • e-mail naslov,
 • telefonsko številko
 • ostale podatke, ki jih posredujete.

Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za uporabo naših storitev ali za naročilo izdelkov, saj brez potrebnih osebnih podatkov ne morem izvesti naročila.

Podatki, ki se generirajo avtomatsko

Podatke o napravi ali druge dnevniške (angl. log) podatke pridobivamo avtomatično, ko uporabljate naše spletno mesto.

Od vsakega obiskovalca zbiramo anonimne podatke za spremljanje prometa in odpravljanje napak. Te informacije nam pomagajo razumeti, kdo uporablja naše spletno mesto, kar nam služi za izboljšanje in trženje naše spletne strani, še zlasti pa naših spletnih izdelkov in storitev. Zbiramo podatke, kot so IP naslov, spletne zahteve, podatki, poslani kot odgovor na take zahteve, vrsta brskalnika, jezik brskalnika, časovni žig za zahtevo in drugi anonimni statistični podatki, ki vključujejo uporabo našega spletnega mesta. Teh informacij samih po sebi ni mogoče uporabiti za identifikacijo ali vzpostavitev stika z vami. Z osebnimi podatki lahko avtomatsko kombiniramo zbrane in druge, neosebne podatke. V tem primeru bomo združene podatke obravnavali kot osebne podatke v skladu s to Politiko zasebnosti in piškotkov, in jih bomo uporabili v tržne namene.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete, ne odgovarjamo.

POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV TRETJIM OSEBAM ALI V TRETJE DRŽAVE

S prodajo vaših osebnih podatkov se ne ukvarjamo. Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjimi osebami samo, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti.

Osebne podatke delimo s tretjimi osebami:

 • Na podlagi vašega soglasja lahko vaše osebne podatke delimo s tistimi tretjimi osebami, za katere ste podali soglasje.
 • Z našimi ponudniki storitev, poslovnimi partnerji in izvajalci, ki nudijo storitve v našem imenu ali ki jih uporabljamo za podporo našega poslovanja, kot so:
  • spletna platforma za plačilo preko ponudnika Stripe, katere Politiko zasebnosti si lahko preberete tukaj https://stripe.com/en-si/privacy),
  • z našim računovodskim servisom,
  • ponudnikom za vodenje in generiranje računov oziroma ponudb.
 • Organom pregona lahko poročamo o vseh dejavnostih, za katere razumno verjamemo, da so nezakonite, ali za katere razumno verjamemo, da lahko pomagajo pri preiskavi pregona proti nezakoniti dejavnosti. Poleg tega si pridržujemo pravico, da vaše osebne podatke posredujemo organom pregona, če po svoji edini presoji ugotovimo, da bodisi kršite pravila naše Politike zasebnosti in piškotkov, bodisi da lahko z objavo vaših osebnih podatkov zaščitimo pravice, lastnino ali varnost nas ali druge osebe. Razkrili bomo zgolj tiste osebne podatke, ki jih organi pregona na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.
 • Vaše osebne podatke lahko razkrijemo, ko to zahteva zakon, predpisi ali uradne odredbe, da zaščitimo varnost katere koli osebe pred smrtjo ali hudimi telesnimi poškodbami, preprečimo goljufije ali zlorabe izdelkov in/ali storitev ali uporabnikov oz. da zaščitimo svojo lastninsko pravico. Osebne podatke bomo razkrili vladnim uslužbencem ali tretjim osebam na podlagi sodb sodišč ali odločb upravnih organov ali drugega zavezujočega akta. Razkrili bomo osebne podatke, ki jih prej omenjeni organi na zakoniti ali zakonito pridobljeni podlagi zahtevajo za vsak konkreten, specifičen primer.

Vaše osebne podatke razkrijemo, če je to potrebno, da izpolnimo svoje obveznosti do vas in sicer v najmanjšem obsegu.

Zbranih osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države. Vaši podatki se obdelujejo le na območju znotraj Evropske unije. V primeru, da bodo vaši podatki posredovani v tretje države, boste o tem obveščeni.

PRIVOLITEV MLADOLETNE OSEBE

Zavezani smo k varovanju spletne zasebnosti otrok in varnosti interneta. Otrokom ne ponujamo izdelkov in storitev oz. zavedno ne zbiramo ali zahtevamo osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let.

Kakršne koli komunikacije, za katere bomo utemeljeno in razumno menili, da prihajajo s strani otroka, mlajšega od 15 let, ne bomo hranili. Starše ali skrbnike otrok, mlajših od 15 let, spodbujamo, da redno preverjajo in spremljajo, ali otroci uporabljajo elektronsko pošto in druge dejavnosti na spletu.

Uporabljamo vso razpoložljivo tehnologijo ter si prizadevamo preverjati, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka podal ali odobril privolitev.

AVTOMATIZIRANO SPREJEMANJE ODLOČITEV IN PROFILIRANJE

Posameznikovi osebni podatki niso predmet avtomatiziranega sprejemanja odločitev, prav tako niso predmet oblikovanja profilov.

KAKO ZAŠČITIMO PODATKE

Cenimo, da nam zaupate in z nami delite vaše osebne podatke.  Zavezani smo k njihovi zaščiti, zato sprejemamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varstva podatkov (nekateri ukrepi, ki jih izvajamo, so: uporaba požarnih zidov in šifriranja podatkov, nadzor fizičnega dostopa – varovanje prostorov in opreme IT ter nadzor nad pooblastili za dostop do informacij s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov).

Dostop do osebnih podatkov omejujemo na naše zaposlene, ponudnike storitev in zastopnike, ki jih morajo poznati, da lahko razvijajo ali izboljšujejo naše storitve.

Razumite, da naše spletno mesto ponuja povezave do drugih spletnih strani, katerih lastniki in/ali upravljavci nismo mi. Vaša uporaba teh storitev tretjih oseb je popolnoma neobvezna. Za vsebino in/ali prakse tretjih oseb ne odgovarjamo.

UPRAVLJANJE OSEBNIH PODATKOV IN ODJAVA (OPT-OUT)

Osebne podatke lahko kadar koli posodobite ali odstranite ali odjavite.

 • Posodobitve: Če še vedno želite uporabljati naše izdelke in storitve in vaše ustrezne osebne podatke (ime, e-pošto, poštni naslov, telefonsko številko itd.) spremenite, nam to sporočite na [email protected].
 • Izbris osebnih podatkov: Če želite v celoti odstraniti svoje podatke iz naših zbirk, nam pošljite zahtevo za izbris na [email protected].
 • Odjava (opt-out): Če vam ni všeč prejemanje e-poštnih sporočil ali drugih marketinških materialov, se lahko kadar koli odjavite s povezavo “odjava” v katerem koli marketinškem e-poštnem sporočilu, ki ga prejmete od nas. Žalostilo nas bo, če se boste odjavili, vendar spoštujemo vašo zasebnost.

Obravnava zahteve, ki jo pošljete na [email protected] lahko traja do 10 dni. Po tem času bo zahteva obravnavana in v primeru, da izpolnjuje pogoje, v veljavi.

Ko bomo prejeli vaš odvzem soglasja, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke in jih bomo izbrisali. Sporočili vam bomo, da je bil vaš umik upoštevan.

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

V skladu z določili GDPR ima posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora ter pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Pri uveljavljanju  pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se lahko obrnete na e-mail naslov: [email protected]. Na vašo vlogo bo podan odgovor v roku 10 dni in v skladu z GDPR.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo lahko zaračunamo razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti našo potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave zanj.

Na podlagi zahteve posameznika zagotovimo kopijo njegovih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

PRAVICA DO POPRAVKA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da  brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

PRAVICA DO IZBRISA (»pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z njim:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke sprejmemo razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da obvestimo druge upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, da posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da omejimo obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, za katero lahko preverimo točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih posedujemo, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri slednjem ovirali, kadar:

 • obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi ali kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadevamo mi ali tretja oseba.  Osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem

Imate pravico, da za vas ne veljajo odločitve, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, katerega posledica so lahko pravni ali podobni pomembni učinki na vas, če taka odločitev ni potrebna za sklenitev ali izvajanje dogovora med vami in nami, ali ni dovoljena z zakonodajo Unije, ki smo ji podrejeni in ki določa ustrezne mehanizme za zaščito vaših pravic in svoboščin ter pravnih interesov ali ne temelji na vašem izrecnem soglasju.

PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, sporoči na elektronski naslov: [email protected] oziroma po pošti na naslov Be Aikon, proizvodnja in prodaja profesionalne kozmetike, d.o.o., Gora pri Pečah 10, 1252 Vače.

V primeru kršitve osebnih podatkov bomo o tem obvestili pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, bomo o tem obvestili policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestili posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je posameznik pri upravljavcu uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri upravljavcu (BE AIKON) v roku 15 dni. O pritožbi bomo odločili kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Če posameznik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: [email protected]).

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Posameznikove osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničitev namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Nekatere podatke pridobivamo preko uporabe piškotkov in drugih podobnih tehnologij z analizo vašega obnašanja na naši spletni strani in odziva na e-poštna sporočila ter od tretjih oseb, katerih piškotki so z vašim soglasjem naloženi na vašo napravo (ponudniki socialnih medijev ipd.).

Podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa ali za namene izvajanja ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe, bomo hranili največ pet let od takrat, ko se bo izpolnil namen naše medsebojne komunikacije oziroma do izteka zastaralnih rokov za morebitne zahtevke.

V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, izbrišemo osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega roka.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH MEST

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, katerih lastniki in/ali upravljalci nismo mi. Ta spletna mesta imajo svoje Politike zasebnosti in piškotkov, s katerimi se morate seznaniti sami, saj upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti zanje.

PIŠKOTKI

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih spletna strani shrani v naprave posameznikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom posameznika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletne strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je posameznik na primer upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotke omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami obiskovalcev spletnih strani. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko ocenimo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujamo na spletni strani.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani. Brez teh piškotkov spletna stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov posameznik zavrne.

[cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”Spodnja tabela vsebuje piškotke, ki so uporabljeni na naši spletni strani.”]

Kako spremenim svoje nastavitve piškotkov?

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate tudi v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

[cookie_settings]

UPRAVLJANJE IN BRISANJE PIŠKOTKOV

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov večina brskalnikov omogoča sprejetje ali zavrnitev vseh piškotkov, sprejetje samo določeno vrsto piškotkov ali pa posameznika opozori, da želi spletna stran shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti in piškotkov, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti in piškotkov na naši spletni strani.

 Objavljeno dne: 01.01.2022